1

Dostawa wędlin i mięsa świeżego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na MiniPortalu pod poniższym adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3a122b7b-808b-464d-a02d-d2a373080834

Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

– starszy brygadier Mariusz Czapla – tel. +48 52 349 84 19, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.

– Małgorzata Bolińska – tel. +48 52 349 84 80, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.