1

Zaproszenie do złożenia oferty dot. dostawy 4 szt. kotłów warzelnych – Ogłoszenie o wyborze oferty

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Szkoły Podoficerskiej jest Damian Skibiński, tel. 52 349 84 80