Wykonanie chodników na terenie poligonu Szkoły w Tylnej Górze – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty