Wykonanie przeglądu klimatyzacji, naprawa oraz dostawa fabrycznie nowych jednostek klimatyzacji – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*.pdf)