Wyposażenie kuchni i stołówki – o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*.pdf)