1

Zakup przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (.pdf)
  2. Klauzula informacyjna (.pdf)

Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Szkoły jest: sekc. Justyna Jąkała, tel. 793-003-834.