1

Zakup ryb i przetworów z ryb dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (.pdf)

Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Szkoły jest: Małgorzata Bolińska, tel. 52 349 84 80.