1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. usługi prania dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy

  1. Zaproszenie do złożenia oferty
  2. zał. nr 1 RODO
  3. zał. nr 2 Projekt umowy
  4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty