1

Budowa budynku do celów szkoleniowych na terenie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na platformie e-Zamówienia pod poniższym adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-abfd2bfb-9d7a-11ed-b4ea-f64d350121d2