1

Postępowanie na roboty budowlane na 1 piętrze w budynku C Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na platformie e-Zamówienia pod poniższym adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2f1316c2-53b5-11ee-9aa3-96d3b4440790