1

Postępowanie na roboty budowlane polegające na wymianie zbiornika na ścieki o pojemności 50 m3

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na platformie e-Zamówienia pod poniższym adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-60ed659a-593a-11ee-a60c-9ec5599dddc1