1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup jaj świeżych dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (.pdf)

Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Szkoły jest: Małgorzata Bolińska, tel. 52 349 84 80