+48 52 349 84 00
sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl
Newsy
Kontakt

Kontakt

SZKOŁA PODOFICERSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZY

ul. Glinki 86
85-861 Bydgoszcz,
centrala: 52 349-84-00
fax: 52 375-30-77
mail: sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl
NIP:953-10-94-487 , Regon:090585370

Adres skrytki ePUAP: /SPPSP/SkrytkaESP

Sekretariat

e-mail: sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl

tel.+48 52 349 84 90

Rzecznik Prasowy

mł. bryg. mgr inż. Izabela Błasiak
rzecznik@sppsp.bydgoszcz.pl
tel.+48 52 349 84 90

Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego

st. bryg. mgr Mariusz Czapla
mczapla@sppsp.bydgoszcz.pl
tel.+48 52 349 84 19

Dowódca JRG SP PSP

bryg. mgr inż. Marcin Mazurkiewicz
mmazurkiewicz@sppsp.bydgoszcz.pl
tel.+48 52 349 84 34

Naczelnik Wydziału Nauczania

bryg. mgr inż. Piotr Bryzek
pbryzek@sppsp.bydgoszcz.pl
tel.+48 52 349 84 13

Główny Księgowy Wydziału Finansowego

st. ogn. Katarzyna Włodarczyk
ksiegowosc@sppsp.bydgoszcz.pl
tel.+48 52 349 84 09

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego

st. kpt. mgr Alicja Leszczyńska
kadry@sppsp.bydgoszcz.pl
tel.+48 52 349 84 91

Samodzielne Stanowisko  ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Starszy specjalista ds. BHP

st. kpt. mgr inż. Jadwiga Andrzejewska
jandrzejewska@sppsp.bydgoszcz.pl
tel.+48 52 349 84 72

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych  IOD

mgr Marek Rutkowski
iod@sppsp.bydgoszcz.pl
tel.+48 52 349 84 90

 

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli i Bezpieczeństwa Informacji

mł. kpt. mgr Beata Hermann
bhermann@sppsp.bydgoszcz.pl
tel.+48 52 349 84 01

Dojazd – Ośrodek Szkoleniowy w TYLNEJ GÓRZE gm.Koronowo

plik *.pdf

Współrzędne GPS:
N: 53°21’23.975″ ; 53.35666°N,
E: 17°57’57.924″ ; 17.96609°E,

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania od 7:30 do 15:30 o ile nie koliduje to z zaplanowanymi wcześniej zadaniami. Wizyty proszę uzgadniać osobiście w sekretariacie Komendanta, lub pod numerem telefonu: 52 349 84 90.

Skargi/wnioski można składać:

listownie na adres: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz;

osobiście w sekretariacie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz;
za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
faxem na nr 52 375-30-77
ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z sekretariatem Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy tel. (52) 349 84 90

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

image_pdfimage_print
Translate »