+48 52 349 84 00
sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl
Newsy
Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

Wydziałem Finansowym kieruje Naczelnik Wydziału (Główny Księgowy)

st. ogn. Katarzyna Włodarczyk

Do szczegółowych zadań wydziału finansowego należy:

 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych;
 • opracowywanie planów działalności pozabudżetowej w zakresie funduszu wsparcia;
 • prowadzenie rachunkowości Szkoły;
 • prowadzenie gospodarki finansowej i rozrachunkowej Szkoły;
 • windykacja należności budżetowych;
 • analizowanie wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych;
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej z realizacji dochodów i wydatków oraz środków pozabudżetowych Szkoły;
 • kontrola wewnętrzna dokumentów finansowych;
 • przygotowywanie projektów uregulowań wewnętrznych Szkoły dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 • prowadzenie dokumentacji płacowej w zakresie dotyczącym osób zatrudnionych oraz z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych;
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędami skarbowymi w zakresie dotyczącym osób zatrudnionych, z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych oraz rozliczenia podatku VAT;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • sporządzanie finansowych dokumentów wewnętrznych;
 • wystawianie i ewidencja rachunków;
 • obsługa bankowa i kasowa Szkoły;
 • obsługa informatycznych systemów finansowo-księgowych;
 • obsługa informatycznego systemu obsługi budżetu państwa w zakresie planowania, sprawozdawczości, zapotrzebowania na środki na wydatki oraz zarządzania harmonogramem dochodów i wydatków;
 • obsługa elektronicznej platformy administracji publicznej w zakresie sprawozdawczości budżetowej;
 • rozliczenie inwentaryzacji majątku Szkoły.
image_pdfimage_print
Translate »