+48 52 349 84 00
sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Starszy specjalista ds. BHP

st. kpt. mgr inż. Jadwiga Andrzejewska

Do zadań realizowanych przez Samodzielne Stanowisko ds. BHP należy:

  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby/ pracy;
  • sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Szkoły, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków i chorób zawodowych;
  • przedstawianie Komendantowi Szkoły wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
  • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHS/P;
  • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
  • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby/ pracy;
  • stała współpraca ze służbami kontrolującymi proces służby i pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny;
  • nadzorowanie i współpraca z komórką właściwą ds. kadr w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej;
  • realizowanie procesu kształcenia w zawodzie strażak, zgodnie z obowiązującymi programami nauczania.

Szczegółowe zadania dot. Samodzielnego stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy  znajdują się w „Regulaminie Organizacyjnym Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straż Pożarnej w Bydgoszcz.

image_pdfimage_print
Translate »