Aktualności

Ogłoszenie

W dniu 9 maja 2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy odbędą się obchody Dnia Strażaka. Komendant Szkoły- st. bryg. Marek Miś serdecznie zaprasza na uroczystość wszystkich pracowników oraz emerytów Szkoły.

   

Warsztaty Tematyczne TYLNA GÓRA 2013

"Bezpieczeństwo prowadzenia działań ratowniczych i humanitarnych na obszarach wodnych"

 

W dniach 29.07. - 01.08.2013 r. na terenie Ośrodka szkoleniowego w Tylnej Górze odbyły się warsztaty tematyczne, których celem było zachowaniem bezpiczeństwa podczas realizacji działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym płynących, z wykorzystaniem sprzętu asekuracyjnego i podstawowego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu pływającego.

W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

W kadrze warsztatów znaleźli się przedstawiciele Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, tj. st.asp. Jacek Gelert oraz mł.asp. Krzysztof Bartoszak.

 

zapraszamy do obejrzenia spotu http://www.tvp.pl/bydgoszcz

oraz galerii:

   

Zakończenie KS1/2013

W dniu 4 lipca 2013 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w asyście pocztu sztandarowego Szkoły Podoficerskiej odbyła się uroczystość zakończenia pierwszego  szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, realizowanego zgodnie z nowym programem szkolenia jednoetapowego, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w lutym 2013 roku.  Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało  84 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli st. bryg. Marek Miś – Komendanta Szkoły Podoficerskiej, st. bryg. Tomasz Naczas – Z-ca Dyrektora Biura Szkolenia KG PSP, mł. bryg. Robert Sawosz – Z-ca Komendnata Szkoły, mł. bryg. Marceli Sobol – naczelnik Wydziału Organizacji Kształcenia, Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego KG oraz sekc. Jowita Fidler – Naczelnik Nadzoru Dydaktycznego KG.

Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy:

- za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce: Ratkowiak Łukasz,

- za wzorowe wypełnianie funkcji szefa kursu:  Molski Robert,

- za zaangażowanie w prace na rzecz szkoły: Cwojdziński Jarosław, Gołdyn Tomasz, Grucel Kamil, Kuderski Leszek, Misiura Damian, Pisarski Daniel, Sajdak Tomasz, Szachnowski Arkadiusz, Wasilewski Marcin, Ziembański Mateusz, Kwasigroch Marcin, Kozłowski Rafał, Hajduga Piotr.

Kadra kierownicza Szkoły oraz przedstawiciele Biura Szkolenia Komendy Głównej złożyli słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej.

Do życzeń dołącza się cała kadra zawodowa Szkoły Podoficerskiej.

 

mł. bryg. Andrzej Potrepko

Rzecznik Prasowy Szkoły Podoficerskiej PSP

 


   

Dzień Strażaka w Szkole Podoficerskiej

 

W dniu 17 maja 2013 r. odbył się uroczysty Apel z okazji Dnia Strażaka w Szkole Podoficerskiej PSP. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, kadra Szkoły oraz grupa emerytów. Obchody Dnia Strażaka zaszczycili swoją obecnością między innymi Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki st. bryg. Tomasz Leszczyński, Prezydent miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, V-ce Starosta Bydgoski Zbigniew Łuczak,  oraz wielu przedstawicieli władz samorządowych i służb mundurowych .

Podczas Apelu zostały  wręczone wyróżniającym się strażakom odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” zostali wyróżnieni postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych mł. bryg. Kamiński Marek, st. kpt. Napiontek Piotr oraz asp. sztab. Walczak Jarosław. Wręczone zostały również odznaki brązowe „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz medale „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”

W korpusie oficerskim do stopnia starszego kapitana awansowany został Bryzek Piotr, a do stopnia kapitana Adamowski Piotr.

W korpusie aspiranckim do stopnia aspiranta sztabowego Walczak Jarosław i Walczak Piotr, do stopnia starszego aspiranta Gelert Jacek, natomiast do stopnia aspiranta Frischke Piotr i Stachowicz Dariusz.

 

Warto nadmienić, że podczas Ogólnopolskich Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w tym roku w Poznaniu, zostały wręczone naszym strażakom odznaczenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Brązowym Krzyżem Zasługi został odznaczony mł. asp. Gawron Roman. Natomiast Złotym Medalem za Długoletnią Służbę wyróżnieni zostali asp. sztab. Piotr Walczak, st. ssp. Marek Chmarzyński i asp. Michał Stodolny.

 

Wszystkim odznaczonym oraz awansowanym Komendant Szkoły Podoficerskiej oraz koledzy składają serdeczne gratulacje.

mł. bryg. Andrzej Potrepko

Rzecznik Prasowy Szkoły Podoficerskiej PSP

   

Zmiany kadrowe w Szkole Podoficerskiej

W dniu 25 lutego 2013 roku został przeprowadzony Apel z asystą Pocztu Sztandarowego i udziałem kadry zawodowej Szkoły Podoficerskiej PSP z okazji zmian personalnych .

Z dniem 25 lutego 2013 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej odwołał ze stanowiska Zastępcy Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP st. bryg. Bogdana Gumińskiego. Odwołanie ze stanowiska  nastąpiło w związku ze złożeniem przez st. bryg. Bogdana Gumińskiego raportu o przejście na zaopatrzenie emerytalne.

Nowym zastępcą Komendanta Szkoły Podoficerskiej został mł. bryg. Robert Sawosz, powołany na to stanowisko decyzją Komendanta Głównego z dniem 26 lutego 2013 r

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP mianował z dniem 1 marca 2013 r. niżej wymienionych oficerów:

- na stanowisko naczelnika wydziału kwatermistrzowskiego – mł. bryg. Mariusza Czaplę

- na stanowisko p.o. zastępcy naczelnika wydziału nauczania – kpt. Piotra Bryzka

- na stanowisko dowódcy zmiany – kpt. Ireneusza Jakubowskiego oraz mł. kpt. Piotra Adamowskiego.

 


   

Strona 1 z 5

<<pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Dane kontaktowe:

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

ul. Glinki 86 tel. 85-861 Bydgoszcz
centrala: (052) 349-84-00
fax: (052) 375-30-77
MSWiA: (751) 1119, 1120,
mail: sppspbydgoszcz@straz.gov.pl

Znajdź nas również na:

FacebookGoogleTwitterYoutube