+48 52 349 84 00
sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl
Newsy
Uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę
Jesteś w: Strona startowa > Newsy > Uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę

Uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę

24 lutego 2023 r. w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy odbyła się uroczysta zbiórka związana z zakończeniem czynnej służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej czterech funkcjonariuszy oraz przejścia na świadczenie emerytalne pracownika cywilnego.

Podczas spotkania Komendant Szkoły st. bryg. Jacek Antos w obecności swoich zastępców st. bryg. Roberta Sawosza oraz st. bryg. Sławomira Dylewskiego oraz zgromadzonej na sali kadry i pracowników cywilnych SP PSP podziękował za długoletnią oraz pełną zaangażowania służbę i pracę w Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas spotkania przybliżono przebieg kariery zawodowej funkcjonariuszy i pracownika Szkoły:

Pan bryg. dr Dariusz Kołodziejski rozpoczął służbę w ochronie przeciwpożarowej 4 listopada 1990 r. w Zawodowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, gdzie wykonywał obowiązki pomocnika przodownika roty. Następnie z dniem 01 września 1991 r. rozpoczął służbę kandydacką w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Po jej ukończeniu w 1993 r. został skierowany do pełnienia służby stałej w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, kolejno na stanowiskach dowódcy zastępu i dowódcy sekcji. W wyniku przeniesienia służbowego z dniem 01 października 1997 r. rozpoczął służbę na stanowiskach instruktorskich w Wydziale Nauczania Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych, a następnie został awansowany na stanowisko wykładowcy. Dzięki zdobytym umiejętnościom i poziomowi wykształcenia z dniem 01 lutego 2017 roku został mianowany na stanowisko starszego wykładowcy.

Od 2011 r. sprawował funkcję nieetatowego Oficera Dyżurnego Szkoły i Ośrodka Szkoleniowego w Tylnej Górze, zgodnie z grafikiem służb. Ponadto od 2019 r. pełnił funkcję nieetatowego rzecznika prasowego Szkoły. W trakcie służby pełnił również różne doraźne funkcje, będąc członkiem wielu komisji i zespołów zadaniowych, powoływanych przez Komendanta Szkoły.

Staż służby w Państwowej Straży Pożarnej w dniu zwolnienia ze służby wynosi 31 lat i 5 miesięcy.

Postawa zawodowa bryg. Dariusza Kołodziejskiego wielokrotnie była podstawą do udzielania pochwał, czy przyznawania wyróżnień i nagród. Podkreśleniem zasług są niewątpliwie uzyskane odznaczenia, wśród których należy wymienić nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2022 r. „Złoty Medal za Długoletnią Służbę” oraz odznaczenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2020 roku „Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, a także odznaczenie w 2007 r. złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Pan st. kpt. mgr Krzysztof Bartoszak rozpoczął służbę w dniu 22 stycznia 2007 r. na stanowisku stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, gdzie zajmował kolejno stanowiska młodszego ratownika-kierowcy i ratownika-kierowcy. Od dnia 01 grudnia 2012 r. pełnił służbę w Wydziale Nauczania, zajmując stanowiska: instruktor, specjalista, wykładowca, starszy wykładowca.

W latach 2007-2011 należał do Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego działającej przy Szkole, w ramach której brał udział w ćwiczeniach i szkoleniach oraz akcjach poszukiwawczo – ratowniczych  na terenie całego kraju,.

Z uwagi na posiadane doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w ostatnich latach został zaangażowany w prowadzenie zajęć w trakcie warsztatów metodyczno-tematycznych dla kadry Szkół i ośrodków szkolenia z zakresu obsługi sonarów do celów poszukiwawczych.

Od 2013 roku sprawował również funkcję nieetatowego Oficera Dyżurnego Szkoły i Ośrodka w Tylnej Górze, zgodnie z grafikiem służb. Ponadto od 2020 roku należał do kadry dowódczej Kompanii Szkolnej “BYDGOSZCZ” centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, z którą brał udział w akcjach poszukiwawczych, jak i ratowniczych m.in. w ubiegłym roku podczas udzielania pomocy obywatelom Ukrainy. W trakcie służby pełnił również wiele doraźnych funkcji, będąc członkiem wielu komisji i zespołów zadaniowych, powoływanych przez Komendanta Szkoły a także przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Staż służby w Państwowej Straży Pożarnej w dniu zwolnienia ze służby wynosi 16 lat i 9 dni.

Postawa zawodowa st. kpt. Krzysztofa Bartoszaka wielokrotnie była podstawą do udzielania pochwał, czy przyznawania wyróżnień i nagród. Podkreśleniem zasług są niewątpliwie uzyskane odznaczenia, wśród których należy wymienić nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. „Brązowy Medal za Długoletnią Służbę” oraz odznaczenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2018 roku „Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, a także odznaczenie złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Pan asp. sztab. Krzysztof Włodarczyk rozpoczął służbę w dniu 01 czerwca 1999 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. W wyniku przeniesienia służbowego od 01 listopada 2003 r. pełnił służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, zajmując kolejno stanowiska: ratownik-kierowca, starszy ratownik-kierowca, operator sprzętu specjalnego, dowódca zastępu.  Od 01 lipca 2020 r. kontynuował służbę na stanowisku starszego instruktora w Wydziale Nauczania.

Od 2020 roku sprawował również funkcję nieetatowego Oficera Dyżurnego Szkoły i Ośrodka w Tylnej Górze, zgodnie z grafikiem służb. W trakcie służby pełnił również wiele doraźnych funkcji, będąc członkiem wielu komisji i zespołów zadaniowych, powoływanych przez Komendanta Szkoły.

Staż służby w Państwowej Straży Pożarnej w dniu zwolnienia ze służby wynosi 23 lata 8 miesięcy i 23 dni.

Postawa zawodowa asp. sztab. Krzysztofa Włodarczyka wielokrotnie była podstawą do udzielania pochwał, czy przyznawania wyróżnień i nagród. Podkreśleniem zasług są niewątpliwie uzyskane odznaczenia, wśród których należy wymienić nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 roku „Srebrny Medal za Długoletnią Służbę”, czy w 2022 roku odznaczenie srebrną odznaką Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, nadaną m.in. za wykazywanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, a także odznaczenie w 2017 r. złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Pan asp. Bogdan Morawiak rozpoczął służbę w dniu 01 sierpnia 2001 r. w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy na stanowisku stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. Z biegiem lat służby zajmował kolejno stanowiska młodszego ratownika-kierowcy, ratownika-kierowcy, starszego ratownika-kierowcy oraz operatora sprzętu specjalnego. W 2022 r. objął obowiązki starszego inspektora w Wydziale Kwatermistrzowskim, a następnie instruktora i starszego instruktora w Dziale Służb i Nadzoru.

Staż służby w Państwowej Straży Pożarnej w dniu zwolnienia ze służby wynosi 21 lat 6 miesięcy i 26 dni.

Postawa zawodowa asp. Bogdana Morawiaka wielokrotnie była podstawą do udzielania pochwał, czy przyznawania wyróżnień i nagród. Podkreśleniem zasług są niewątpliwie uzyskane odznaczenia, wśród których należy wymienić nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 roku „Brązowy Medal za Długoletnią Służbę”, czy w 2019 roku odznaczenie brązową odznaką Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, nadaną m.in. za wykazywanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, a także odznaczenie w 2020 r. złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Pan Ryszard Kuczawski pracę w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy rozpoczął z dniem 9 maja 1994 r., wykonując obowiązki z zakresu napraw sprzętu transportowego i silnikowego, wykorzystywanego na poligonie Szkoły oraz w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. Miał również duży wkład w prace modernizacyjne stanowisk ćwiczebnych na poligonie szkolnym. Ponadto w ostatnich latach regularnie wspomagał pracowników „Pracowni poligonowej” w zakresie konserwacji wyposażenia oraz bieżącej obsługi technicznej zajęć dydaktycznych.

Staż pracy w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy w dniu rozwiązania stosunku pracy wynosi 28 lat 9 miesięcy i 18 dni. Staż pracy ogółem wynosi 36 lat 8 miesięcy i 18 dni.

Postawa zawodowa Pana Ryszarda Kuczawskiego wielokrotnie była podstawą do udzielania pochwał, czy przyznawania wyróżnień i nagród. Podkreśleniem zasług są niewątpliwie uzyskane odznaczenia, wśród których należy wymienić nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku „Złoty Medal za Długoletnią Służbę”, czy w 2022 roku odznaczenie srebrną odznaką Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, nadaną m.in. wieloletnią ofiarną pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

zdjęcia- str. Tomasz Grzankowski
image_pdfimage_print
Translate »