+48 52 349 84 00
sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl

Zakup średniego samochodu – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bydgoszcz, dn. 14.03.2011 r.

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy:
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup średniego samochodu pożarniczego ratowniczo – gaśniczego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, nr sprawy – SPT – 2370/1/11

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zawiadamia, że w powyższym postępowaniu w dniu 02.03.2011 r. wpłynęły 3 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma „Wawrzaszek ISS Sp. z o.o.” Spółka Komandytowa 43-300 Bielsko Biała ul. Leszczyńska 22.

Wskazany wykonawca w wymienionych niżej kryteriach uzyskał najwyższą ilość punktów – 98,71.

Jednocześnie podaję nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Nr oferty Wykonawca Punkty w kryterium „Cena oferty” Punkty w kryterium „Ocena techniczna samochodu-parametry” Punkty w kryterium „Warunki gwarancji i termin wykonania” Łączna punktacja
1 Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak Sp. z o.o. ul. Wapienicka 36, 43-382 Bielsko Biała 76,86 10 10 96,86
2 Dom Samochodowy „GERMAZ” Sp. z o.o. ul. Strzegomska 139, 54-428 Wrocław 60,57 9,81 6,55 76,93
3

„Wawrzaszek ISS Sp. z o.o.” Spółka Komandytowa

43-300 Bielsko Biała ul. Leszczyńska 22

80 9,78 8,93 98,71
image_pdfimage_print
Translate »