+48 52 349 84 00
sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl
Newsy
Informacja dot. realizacji 2/2021 Szkolenia inspektorów ochrony ppoż.
Jesteś w: Strona startowa > Newsy > Informacja dot. realizacji 2/2021 Szkolenia inspektorów ochrony ppoż.

Informacja dot. realizacji 2/2021 Szkolenia inspektorów ochrony ppoż.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy zrealizuje w dniach 04.10.2021-29.10.2021 r. Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formie e-learningu.

Szkolenie organizowane będzie w formie dwóch zjazdów tj.:

– 04-09.10.2021 – I zjazd

– 25-29.10.2021 – II zjazd

 

Z uwagi na powyższe poniżej przesyłam niezbędne informacje w tym zakresie tj.:

 1. Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest przesłanie do dnia 29.09.2021 r. na adres e-mail: bmetel@sppsp.bydgoszcz.pl oświadczenia zawartego w nowym wzorze karty skierowania dot. ukończenia minimum szkoły średniej (dot. osób które przesyłały zgłoszenia wg. starego wzoru).
 2. Do dnia rozpoczęcia zajęć należy dokonać opłaty za szkolenie w wysokości 2000,00 zł od osoby na konto Szkoły tj. Bank Gospodarstwa Krajowego 33 1130 1075 0002 6135 7620 0001. Brak opłaty do dnia rozpoczęcia szkolenia spowoduje skreślenie z listy uczestników.
 3. Przedmiotowe szkolenie realizowane będzie w godzinach 8.00 – 15.30 w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams, którą można zainstalować na komputerze.
 4. Jednocześnie informuję, że logowanie na ww. platformę odbywać będzie się za pomocą przydzielonego każdemu uczestnikowi loginu / hasła, które zostanie przesłane na wskazany przez niego adres e-mail.
 5. W celu sprawdzenia łączności na ww. platformie Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy planuje w dniu 01.10.2021 r. o godzinie 12.00 przeprowadzić poprawność połączenia. W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt z st. kpt. Damianem Cieślakiem tel. 514-014-014.
 6. W dniu 29.10.2021 r. o godz. 11.00 zorganizowany zostanie egzamin w formie e-learningu.
 7. Każdy słuchacz w do dnia egzaminu otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail, link do strony z egzaminem oraz hasłem.
 8. Egzamin trwać będzie 90 min.
 9. Informacja o zaliczeniu / niezaliczeniu egzaminu widoczna będzie zaraz po jego zakończeniu.
 10. Zaświadczenia z odbytego szkolenia zostaną przesłane tradycyjną drogą pocztową.
 11. W celu otrzymania zaświadczeń z odbytego szkolenia należy przesłać na e-mail: bmetel@sppsp.bydgoszcz.pl do dnia 29.09.2021 r. aktualny adres korespondencyjny.

 

image_pdfimage_print
Translate »