+48 52 349 84 00
sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl
29 mar
0001
Remont pomieszczeń w budynku Szkoły – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opis 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*.pdf) Kontakt: W imieniu zamawiającego sprawę prowadzi młodszy aspirant Mateusz Górka 52 349 84 16.

View more
29 mar
0001
Zakup jaj świeżych – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opis 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty(*.pdf) Podstawowe szczegóły Kontakt: Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Szkoły jest: Małgorzata Bolińska, tel. 52 349 84 80.

View more
29 mar
0001
Dostawa kontenera ze sprzętem ochrony układu oddechowego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Opis 1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania,(*.pdf) 2. Informacja z otwarcia ofert,(*.pdf) Podstawowe szczegóły Kontakt: -brygadier Mariusz Czapla – tel. (0-52) 349-84-19, w dni powszednie w godz. 7:30 do godz.15:30 w sprawach proceduralnych. -brygadier Dariusz Sroka – tel. (0-52) 349-84-18, w dni powszednie w godz. 7:30 do godz.15:30 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.

View more
29 mar
0001
Dostawa fabrycznie nowego samochodu operacyjnego – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opis 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty(*.pdf) Podstawowe szczegóły Kontakt: młodszy aspirant Mateusz Górka tel. 52 349 84 16.

View more
29 mar
0001
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego dla kierowców – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opis 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*.pdf) Podstawowe szczegóły Kontakt: – st. bryg. Robert Sawosz tel. 52 349 84 20 – bryg. Dariusz Sroka tel. 52 349 84 18

View more
Translate »