+48 52 349 84 00
sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl
20 gru
0001
Dostawa samochodu operacyjnego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

View more
19 gru
0001
Budowa budynku do celów szkoleniowych na terenie Szkoły Podoficerskiej Państwowej

View more
06 gru
0001
Dostawa mleka i przetworów mlecznych – Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji

View more
09 cze
0001
Zakup ryb i przetworów z ryb dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

View more
09 cze
0001
Zakup artykułów sypkich, przypraw i przetworów spożywczych dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

View more
19 maj
0001
Zakup 2 szt. kamer termowizyjnych FLIR K55 dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

View more
06 kw.
0001
Dostawa wędlin i mięsa świeżego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się na MiniPortalu pod poniższym adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3a122b7b-808b-464d-a02d-d2a373080834 Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: – starszy brygadier Mariusz Czapla – tel. +48 52 349 84 19, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530. – Małgorzata Bolińska – tel. +48 52 349 84 80, w dni...

View more
28 mar
0001
Dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się na MiniPortalu pod poniższym adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3ad8bbac-b60f-4cd9-bd86-703fb7040d76 Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: – starszy brygadier Mariusz Czapla – tel. +48 52 349 84 19, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530. – Małgorzata Bolińska – tel. +48 52 349 84 80, w dni...

View more
25 mar
0001
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup przedmiotów umundurowania i środków ochrony indywidualnej dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy

View more
23 mar
0001
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się na MiniPortalu pod poniższym adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/36164a01-7d68-44df-8113-7b3c2b4c5ec0 Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: – starszy brygadier Mariusz Czapla – tel. +48 52 349 84 19, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530. – aspirant Marcin Briegmann – tel. +48 52 349 84 18, w...

View more
Translate »